Vietnam

Vietnam

377 Group Members

Leave Chapter

About

📣 Chào mừng bạn đến với Nhóm người dùng OutSystems Việt Nam!

Cộng đồng OutSystems Việt Nam là một nhóm gồm những người, kỹ thuật hay không, quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về OutSystems và nhóm họp để thảo luận về các phương pháp hay nhất và cách công nghệ đang được sử dụng thành công trong tổ chức của họ. Nó dành cho người mới bắt đầu OutSystems và các chuyên gia có kinh nghiệm hơn.

Nếu bạn muốn trình bày một cuộc nói chuyện kỹ thuật về OutSystems hoặc cách OutSystems được sử dụng trong tổ chức của bạn, vui lòng liên hệ với một trong những người tổ chức. Trong mỗi Nhóm người dùng, chúng tôi sẽ có một hoặc hai cuộc nói chuyện kỹ thuật về cách tận dụng tốt nhất công nghệ. Những buổi nói chuyện này được dẫn dắt bởi cộng đồng, vì vậy hãy thoải mái trình bày ý tưởng của bạn trong những buổi nói chuyện tiếp theo. Mục tiêu của nhóm là học hỏi, chia sẻ và gặp gỡ các nhà phát triển OutSystems khác 🚀

👉🏻 Hãy nhấp vào Tham gia ngay hôm nay để trở thành một phần của cộng đồng địa phương đang phát triển của chúng tôi và nhận thông báo về sự kiện sắp tới ngay khi chúng phát trực tiếp. Chúng tôi mong sớm được kết nối với bạn!


📣 Welcome to the Vietnam OutSystems User Group!

The Vietnam OutSystems Community is a group of people, technical or not, that are interested in learning more about OutSystems and that meet to discuss best practices and how the technology is being used successfully in their organizations. It is open to OutSystems beginners and more experienced professionals.

If you would like to present a technical talk about OutSystems, or how OutSystems is used in your organization, please contact one of the organizers. In each User Group, we’ll have one or two technical talks on how to make the best out of the technology. These talks are led by the community so feel free to present your ideas on the next talks. The goal of the group is to learn, share, and meet other OutSystems developers 🚀

👉🏻 Click Join today to be a part of our growing local community and get upcoming event notifications as soon as they're live. We're looking forward to connecting with you soon!

Upcoming events

There are currently no upcoming events. Please check again soon.

Past events